• Zwroty i reklamacje

Konsument ma prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet bez podawania przyczyny. Jest to tak zwane prawo do odstąpienia od umowy.  Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez nternet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83.

Konsument, który zawarł umowę przez Internet może zrezygnować z zakupu online w ciągu 14 dni.

  • 14 dni – w przypadku pozostałych umów, w tym zawartych przez internet, lub podczas umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta.

Od kiedy liczymy termin na odstąpienie od umowy?

Początek biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość:

  • umowa sprzedaży pojedynczego towaru – termin należy liczyć od otrzymania towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną

- Przesłać pismo o odstąpieniu od umowy na adres sklepu (SerwisFoto24 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała) lub w formie elektronicznej na adres info@serwisfoto24.pl
- Przesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres sklepu SerwisFoto24 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała)

Sprzedawca poza środkami za towar powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość koszty związane z odesłaniem towaru leżą po stronie kupującego.

Kiedy sprzedawca ma prawo do obniżenia kwoty zwrotu?

Sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi pełną kwotę za zwracaną rzecz, chyba że nastąpiło zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Towar można odpakować i sprawdzić jego przydatność na takiej samej zasadzie, jak byśmy dokonywali zakupu w sklepie stacjonarnym. Nie można zacząć używać towaru.